Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera prowadzi konkurs o nagrodę matematyczną w formie medalu im. J. P. Schaudera. Medal jest przyznawany nie częściej niż co dwa lata za osiągnięcia naukowe i wkład w analizę nieliniową i jej zastosowania. Zwycięzca nagrody jest wybierany spośród kandydatów zgłaszanych przez członków Rady Naukowej Centrum lub inne osoby o ugruntowanym autorytecie naukowym.

 

Nagrodzeni medalem

2012 - Jean Mawhin

2014 - Paul Rabinowitz

2017 - Edward Norman Dancer

2020 - Susanna Terracini

 

Piąta edycja konkursu została rozpoczęta.

Zgodnie z regulaminem konkursu:

  • Wnioski o nadanie Medalu można składać do Centrum do końca grudnia 2022 roku.
  • Wniosek wraz z uzasadnieniem powinien być przesłany na adres Uniwersyteckiego Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera, ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń lub elektronicznie na adres e-mail cbn@umk.pl.
  • Wyboru laureata dokonuje jury powołane przez Radę Naukową Centrum.
  • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w połowie 2023 roku, a wręczenie medalu planowane jest w roku 2024.